Friday, August 17, 2012

Aktiviti Ramadan PAS Kawasan

Jom Shopping bersama Mosway di Pasaraya Peladang Beseri
JOm Shopping DUN Santan
Jom Shopping Raya DUN Beseri
Edaran Gulai daging di UPU Paya
Edaran Gulai Daging dan Bubur Lambuk di DUN Beseri 
Sumbangan fakir miskin DUN Beseri bersama Ketua Urusan Ulamak
Sumbangan fakir miskin DUN Beseri oleh TYDP